TU.no, Våre Veger og Veier 24 i samarbeid med ITS Norway presenterer

Smarte Veger

20. september 2023, Oslo Kongressenter

Tid som gjenstår:

2023/09/20 08:00:00

Arrangør:

TU
Våre veger
Veier 24

I samarbeid med:

ITS Norway

Konferansen

For 7. gang arrangerer Våre Veger, TU og ITS Norway Smarte veger.

Gjennom forskningsprogrammet Horizon Europe har EU-kommisjonen tildelt MODI-prosjektet ca 250 millioner kroner for å gjennomføre og demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører fra Rotterdam til Moss – uten mennesker i kjøretøyet – innen 3½ år. Dette inkluderer kjøring på motorvei, kryssing av fire landegrenser og terminaldrift ved havnene Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og Moss.

Prosjektet

Forskningsprosjektet ledes og koordineres av ITS Norway. Blant hovedmålene er å få oversikt over hvilken digital infrastruktur som må til for at biler skal kunne kjøre selv uten sikkerhetssjåfør. Dessuten må det utformes et permanent gjeldende lovverk for all selvkjørende trafikk.

Prosjektet omfatter fem piloter som identifiserer hva som allerede er mulig og ikke mulig i veitransport uten menneskelig styring. Målet er å forstå og overvinne regulatoriske utfordringer og krav til infrastruktur på offentlig vei. ITS Norway, Våre Veger og Teknisk Ukeblad inviterer til konferanse for å dele innsikt om prosjektet.

2023

Foredragsholdere

Erlend Larsen

Erlend Larsen

Stortingsrepresentant, Vestfold og Telemark Høyre

Hanne Seter

Hanne Seter

Seniorforsker, Mobilitet
SINTEF

Ane Dalsnes Storsæter

Ane Dalsnes Storsæter

Vice president of Products and R&D
Q-Free

2023

Hovedsponsor

Statens vegvesen